poniedziałek, 1 września 2008

Jakość przywództwa – kluczowy czynnik rozwoju kancelarii prawnych

Wypoczęty i pełen energii wracam do blogowania po wakacyjnej przerwie. W tym wpisie chciałbym omówić pokrótce jeden z najważniejszych czynników sukcesu kancelarii prawnych – czynniku pomijanym często w dyskusjach na temat rozwoju kancelarii prawnych – czynnikiem tym jest JAKOŚĆ PRZYWÓDZTWA. W wikipedii pojęcie przywództwa ujęto w następujący sposób:

"Przywództwo w zarządzaniu należy rozumieć jako zdolność do wpływania na zachowania pracowników w celu realizacji określonych celów. Przywództwo opiera się przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to ustalanie kierunku, wypracowywanie wizji przyszłości organizacji, jak również nadawanie kierunku działań ludzi. Przywództwo to również motywowanie i inspirowanie, wyzwalanie energii w ludziach. Przywództwo jest niezbędne do tworzenia zmian, a zarządzanie do systematycznego uzyskiwania wyników. Dobry menadżer to przywódca."

W marcu tego roku Bassi L. i McMurrer D. opublikowali wyniki badań jakie przeprowadzili na grupie 69 amerykańskich kancelarii prawnych. Autorzy badań starali się znaleźć zmienne, które w największym stopniu wpływały na poziom sukcesu kancelarii prawnych. Badania poświęcone były właśnie kwestii przywództwa, poziomowi zarządzania oraz stosowanym w kancelariach praktykom wspomagającym rozwój działalności (business development). Badani wypełniali ankiety składające się z ok. 80 pytań a autorzy badania szukali związków pomiędzy 24 czynnikami związanymi z pięcioma wymiarami zarządzana kancelariami a poziomem sukcesu mierzonego również pięcioma miarami.

Analizowane wymiary zarządzania kancelarią to:

 1. Jakość przywództwa
 2. Praktyki zwiększające zaangażowanie pracowników
 3. Dostępność wiedzy (zarządzanie wiedzą)
 4. Optymalizacja produktywności pracowników,
 5. Umiejętność uczenia się organizacji

Sukces firm prawniczych zdefiniowano za pomocą 5 czynników:

 1. Zdolność przyciągania pracowników
 2. Umiejętność utrzymania kluczowych pracowników
 3. Poziom satysfakcji klientów
 4. Poziom rozwoju oferowanych usług
 5. Rentowność (zyskowność) kancelarii

Badanie polegało na poszukiwaniu relacji pomiędzy pięcioma wymiarami zarządzania kancelariami a osiąganymi przez nie sukcesami zdefiniowanymi w opisany powyżej sposób. W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań. Na szaro zaznaczono czynniki, które w istotny statystycznie sposób skorelowane były z sukcesem kancelarii. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono korelacji co nie oznacza, że jej nie ma (taki urok badań naukowych).

Przyjrzyjcie się Państwo uważnie jakie czynniki uznano za ważne (z punktu widzenia rozwoju kancelarii) a jakie, często wbrew intuicji, nie okazały się istotne.


 

Przywództwo

Zaangażowanie pracowników

Dostępność wiedzy

Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich

Zdolność uczenia się

Komunikacja

Otwarta i efektywna komunikacja z partnerami i menedżerami

Organizacja pracy

Praca jest dobrze zorganizowana, firma wykorzystuje umiejętności pracowników

Dostępność informacji

Łatwy dostęp do informacji związanych z wykonywaną pracą oraz szkolenia

Procesy

Procedury działania są dobrze opisane, szkolenia są efektywne

Innowacyjność

Nowe pomysły są mile widziane

inkluzywność (inclusiveness)

Partnerzy i menedżerowie współpracują z pracownikami i zachęcają ich do wnoszenia wkładu w rozwój firmy*

Oddanie pracownikom (commitment to employes)

Praca jest stabilna, pracownicy są doceniani (recognized), awans jest możliwy

Współpraca

Praca zespołowa jest możliwa i zachęca się do niej

Warunki pracy

Warunki pracy wspierają wysoką efektywność

Szkolenie

Szkolenia są praktyczne i wspierają cele organizacji

Umiejętności menedżerskie

Menadżerowie eliminują bariery, dostarczają pracownikom informacje zwrotne (feedback) i zwiększają poziom zaufania

Czas

Obciążenia zadaniami pozwalają pracownikom dobrze wykonywać pracę i zachować harmonię pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

Dzielenie się informacją

Najlepsze rozwiązania są przekazywane innym i udoskonalane

Wiarygodność (accountability)

Wysoka efektywność jest oczekiwana i wynagradzana

Rozwój zawodowy

Pracownicy mają sformalizowane plany rozwoju zawodowego

Przywództwo partnerów

Partnerzy eliminują bariery, dostarczają pracownikom informacje zwrotne (feedback) i zwiększają poziom zaufania

Wkład w społeczność

Organizacja wnosi wkład w życie społeczności (np. lokalnej)

 

Zatrudnianie

Nowi pracownicy są wybierani na podstawie swoich uzdolnień, nowi pracownicy otrzymują komplet informacji**

Wartości i wsparcie

Liderzy demonstrują, że uczenie się jest wysoko cenione

Systemy

Programy rozwoju przywództwa i zmiany stanowisk są efektywne

Systemy

Zaangażowanie pracowników jest systematycznie oceniane

Systemy

SYstemy zbierania informacji ułatwiają dostęp do informacji

Systemy

W firmie funkcjonują efektywne systemy zarządzania efektywnością pracowników

Systemy

System zarządzania rozwojem kompetencji automatyzuje programy szkoleń

*trudne do przetłumaczenia więc podaję w oryginale: "Inclusivenes:s Partners and managers collaborate with employees and invites input"

** "new hires complete a thorough orientation"


 

Badania wykazały, że na sukces firm prawniczych najsilniej wpływa 9 czynników, uszeregowanych według stopnia wpływu poniżej:

 1. Umiejętności przywódcze partnerów
 2. Inkluzywność (w rozumieniu przedstawionym w tabeli)
 3. Umiejętności menedżerskie
 4. Ranga i wsparcie procesów uczenia się
 5. Innowacyjność
 6. Oddanie pracownikom
 7. Dostępność informacji
 8. Systemy pomiaru zaangażowania
 9. Komunikacja partnerów


 

Prezentowane badania wykazały, jak dużą rolę w rozwoju kancelarii odgrywa osobowość partnerów, menedżerów i sprawujących kierownicze funkcje członków zespołu (np. szefów zespołów specjalizacyjnych). Stosowanie nawet najlepszych technik zarządzania (np. planowanie działań, odpowiedni system organizacyjny czy motywacyjny) nie gwarantują sukcesu jeżeli kancelarią nie zarządzają prawdziwi liderzy.


 

Drogi Parterze - czy posiadasz osobowość przywódcy i czy rozwijasz w sobie cechy lidera? Czy wiesz jakie to cechy? Czy potrafisz rozpoznać je wśród swoich pracowników, którzy kiedyś będą zarządzać Twoją kancelarią?

6 komentarzy:

 1. Z ciekawością przeczytałam kolejny post w Pana blogu, ciekawa jestem, gdzie te badania zostały opublikowane. Byłabym wdzięczna, gdyby post był uzupełniony o tę właśnie informację.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję za zainteresowanie. Bezpłatny raport można zamówić pod

  adresem http://www.mcbassi.net/resources/sign_in.php?h=Maximizing+Your+Return+on+People

  Proszę także pamiętać, że jeżeli w badaniach statystycznych nie wykazano związku pomiędzy pozostałymi czynnikami a miarami sukcesu - nie oznacza to że takiego związku nie ma (to temat na dłuższą dyskusję).

  To co mnie najbardziej uderzyło w raporcie to to, że zrozumiałem jak ważne jest rozróżnienie umiejętności menedżerskich (znajomość systemów, technik, procedur, narzędzi itd.) od umiejętności (cech) przywódczych takich jak otwartość, szczerość, empatia, zaufanie, wizjonerstwo i (chyba najważniejsze) umiejętność wskazywania celów organizacji.

  Mój Boże, gdyby wszyscy właściciele kancelarii rozumieli to i pracowali nad tym - świat byłby lepszy. Przepraszam z góry wszystkich, którzy te cechy u siebie i innych odkrywają i rozwijają.

  RS

  PS. gdyby miała Pani problemy ze zdobyciem raportu - proszę o maila.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo dziękuję za pomoc. Raport jest rzeczywiście niezmiernie ciekawy, właśnie oddaję się lekturze.

  OdpowiedzUsuń
 4. Skomentowałby może chętniej metodologię i naturę badań statystycznych, a mniej meritum badań. Rzeczywiście, jeśli w badaniach statystycznych nie wykazano związku, nie możemy zakładać, że związku nie ma. Powiem jednak więcej - badania statystyczne nie są od pokazywania związku. nie wystarczają do znalezienia związku. Nawet jeśli dane statystyczne wskażą istnienie korelacji, nie oznacza to jeszcze związku. Jeśli pewnego roku w pewnej miejscowości urodziło się więcej dzieci (mierzalne) i jednocześnie wiosną tego roku przyleciało więcej bocianów (mierzalne), to statystycznie korelacja będzie. Nie znaczy to jednak, że badania (2 pomiary) dowodzą, że bociany przynoszą dzieci. Związek i współwystępowanie na poziomie liczb wyglądają podobnie.
  We wpisie autor wspomina, że "badani wypełniali ankiety". Zbyt mało mam danych (i zapewne czasu i wiedzy merytorycznej by analizować dokładny opis badań który rozumiem można zdobyć), jednak spokojnie możemy powiedzieć, że ankieta to jedna ze słabszych technik badawczych, obarczona wieloma błędami. I jeśli nawet ma zastosowanie w badaniach, to raczej na etapie "heurezy", sondowania przestrzeni badań, a nie właściwego pomiaru. Chyba że robimy zamówione ;o) komercyjne badania - wtedy i ankieta ma rację bytu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Aby kancelaria miała szansę się rozwinąć, potrzebna jest jej reklama w internecie. Każdy teraz ma do niego wygodny i prosty dostęp dlatego content marketing jest bardzo ważny.

  OdpowiedzUsuń
 6. Niestety marketing prawniczy nie jest tak prosty jak pisze przedmówca. W naszym zawodzie obowiązuje kodeks etyki zawodowej, który nie pozwala na wiele... Reklama i content marketing tak, ale odpowiednio podany i zapakowany.

  OdpowiedzUsuń